2012-01-06

zapraszam


7 stycznia (sobota) o godz. 13.30 Alicja Kusiak-Brownstein wygłosi w ramach podyplomowych studiów Gender Studies UAM otwarty wykład gościnny pod tytułem: „W poszukiwaniu genealogii współczesnej historii kobiet w Polsce: Anglo-amerykańska historia kobiet „długiego wieku XIX-tego”.
Wykład odbędzie się w Collegium Maius, sala Śniadeckich, ul. Fredry 7.

Zapraszam serdecznie

Szczegółowy opis znajdziecie tutaj

Brak komentarzy: